Utdanningsvalg

Her finner du informasjon om arrangementer knyttet til utdanningsvalg.

  • Av Inger Helen Wien
'
Skoleprogrammet VIP - veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen - gjennomføres ved Ringerike vgs hvert år i løpet av 1. klasse.
Her kan du lese mer om VIP.
....................................................

VELKOMMEN TIL RINGERIKE VGS I UKE 3: Mandag 13.1.2020 - torsdag 16.1.2020 

I læreplanen for faget «Utdanningsvalg» står det at 10. klasse skal bruke en del tid på utprøving av utdanningsprogram. Et ledd i denne opplæringen er praksisdager ved en videregående skole. På praksisdagene skal du delta i aktiviteter knyttet til målene i læreplaner for det utdanningsprogrammet du følger den dagen du er på besøk.

Du bør ta en titt på det utdanningsprogrammet du skal delta på her hos oss (klikk på linken til det programområdet du skal besøke). Her finner du konkret informasjon om opplegget hver dag i uke 3. Pass på at du sjekker informasjonen for den datoen du skal følge for eksempel idrett eller musikk. Opplegget varierer nemlig noe fra dag til dag.

Alle elever møter hver dag til skolestart kl.08.15, og siste økt er ferdig kl.13.40. Du må ha med deg egen matpakke.

Hvis du har noen spørsmål, så nøl ikke med å ta kontakt med vår rådgiver Hanne Therese Løvoll på tlf. 32 11 35 13 eller mobil 92 66 90 12.

Lærere og rådgivere som følger elevene fra ungdomsskolene, inviteres til en egen samling med informasjon om Ringerike videregående skole i personalkantinen på Eikli kl. 0830 - 0915.

Vi håper du får et godt utbytte av dagen(e) hos oss, og ønsker deg lykke til i valget av utdanningsprogram til høsten!


PS! Har du valgt Studiespesialisering og skal ha IT så må du ha med egen PC.

 

 

Timeplan for praksisdager på musikklinjen 2020

Timeplan for praksisdager på idrettslinjen 2020

Timeplan for praksisdager på studiespesialiserende 2020

Timeplan for praksisdager på salg,service og reiseliv 2020