Streetwise Europewise

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Comenius – generell informasjon

EU har støttet partnerskap og prosjekter mellom skoler fra ulike land siden 1995, dessuten er det mulig å få støtte til elevutveksling gjennom Comeniusprogrammet – som har fått navn etter pedagogen Johann Amos Comenius.

Comenius er del av EUs Livslang Læring, hvor EU vil investere ca €7 billioner til utdanning og trening mellom 2007 og 2013. De fleste aktivitetene som støttes gjennom Comenius er deler av årlige utlysninger og tildelinger. Når det gjelder flernasjonale prosjekter så kreves det at minimum tre skoler fra ulike europeiske land blir enige om et felles prosjekt og sender inn en prosjektsøknad. Søknadene blir valgt ut på grunnlag av kvalitet og godkjennes av nasjonale kontor i hvert av de deltakende landene. Hvis man får godkjent et prosjekt, så får skolen stipend for et visst antall «mobilities» - forflytninger – som innebærer at deltakerne kan besøke hverandre.

Streetwise Europewise – prosjektdetaljer

Prosjektet vårt involverer de følgende seks skolene som har som mål å utforske og dele kulturelle forskjeller gjennom å studere gater og gateliv. De deltakende skolene er:

 

Østerrike

Lambach

Handelsakademie Stift Lambach

Frankrike

Gonesse

Lycée général et technologique René Cassin

Italia

Giarre

Istituto d’Istruzione Superiore M. Amari Giarre

Norge

Hønefoss

Ringerike videregående skole

Slovakia

Námestovo

Súkromná stredná odborná škola EDUCO

Turkia

Ankara

Gazi Üniversitesi Vakfi Özel Anadolu Lisesi

 

Lærerne fra hver skole leder en gruppe på 15 til 30 elever og sammen undersøker de en valgt gate i byen deres. De fokuserer på gateskilt, arkitektur, folk og kultur, kleskoder, tradisjoner, livsstil, historie, handel og annen næringsvirksomhet, og de samler informasjon ved hjelp av ulike metoder og verktøy. Disse sidene ved gaten blir studert gjennom ulike fag som for eksempel språk, historie, matematikk, markedsføring, geografi, litteratur, samfunnskunnskap og IKT (for eksempel å lage videoer, bruk av sosiale medier, lage webside)

Elevene sammenligner og ser på forskjellene i studiene sine for å bli bevisst sin lokale, nasjonale og europeiske identitet. Dette skal bidra til elevenes evne til å bevare et åpent sinn og til å samarbeide ved å bruke fremmedspråk i hverdagssituasjoner. Vi legger til rette for at elevene kan skape et europeisk nettverk, særlig til østeuropeiske land (Slovakia) og Tyrkia.

Forbindelsen mellom skole og arbeidsliv skal bli bedre gjennom emnet „gate“ og fokuset på at vi skal kontakte folk, organisasjoner, selskaper og institusjoner som deltar i gatelivet.

Sluttresultatet er modeller av gatene, logger, en ordbok med ord som forbindes med gateliv på engelsk og på hvert av morsmålene, plakater, videoer, logo, det å lage en felles webside og denne gateavisen som skal deles ut i de forskjellige landene. Dette skjer gjennom kommunikasjon som pågår hele tiden mellom lærerne og elevene gjennom bruk av epost, gruppediskusjoner, intervjuer og fremfor alt gjennom fem møter i løpet av den toårsperioden som fellesprosjektet varer.

Prosjektets hjemmeside finner du her:

http://streetwise.jimdo.com/

 

Eli Kihle Hansen

Lifelong learning


Publisert 2. september 2013, oppdatert 2. september 2013.