Studiespesialisering

Ønsker du å studere videre ved universitet eller høgskole etter videregående opplæring, i Norge eller i utlandet? Velger du studiespesialisering, får du det bredeste grunnnlaget for å gjøre dette.

Underveis i opplæringen må du velge fordypning innen ett av to programområder

  • realfag
  • språk, samfunnsfag og økonomi

Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger programområde og -fag.

Opplysninger om spesielle opptakskrav finner du her. Fra og med opptaket til studieåret 2018/2019 endrer flere studier opptakskrav, se her. Kommende endringer finner du her.

   

 

              

Du må velge to programfag på Vg2 som du viderefører på Vg3. Dette kalles fordypning. Disse programfagene må være fra programområdet ditt. I tillegg skal du velge to programfag til, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse kan være fra programområdet ditt eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram.

Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.

Oversikt over programområdet Studiespesialisering med fag-/timefordeling.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 14. november 2017.