Studiespesialisering

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Ønsker du å studere videre ved universitet eller høgskole etter videregående opplæring, i Norge eller i utlandet? Velger du studiespesialisering, får du det bredeste grunnnlaget for å gjøre dette.

Underveis i opplæringen må du velge fordypning innen ett av to programområder

  • realfag
  • språk, samfunnsfag og økonomi

Har du spesielle framtidsdrømmmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger programområde og -fag.

              

Du må velge to programfag på Vg2 som du viderefører på Vg3. Dette kalles fordypning. Disse programfagene må være fra programområdet ditt. I tillegg skal du velge to programfag til, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse kan være fra programområdet ditt eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram.

Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.

Oversikt over programområdet Studiespesialisering med fag-/timefordeling.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 9. mars 2016.