Salg, service og reiseliv

 • Av Inger Helen Wien

Salg, service og reiseliv

FØLG OSS PÅ INSTRAGRAM : Servicefag.rvgs

Liker du å arbeide med mennesker og yte service?

Da er en karriere innen salg, service og reiseliv det rette valget for deg!

Fremtidens næringsliv etterspør gode fagarbeidere og dette utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjen.

Salg, service og reiseliv gir elevene kompetanse i forretningsdrift, entreprenørskap og samhandling med et mangfold av mennesker. Elevene stimuleres til skaperglede og utforskertrang gjennom praktisk problemløsning.

På Vg2 kan du enten velge Salg og reiseliv eller Service og sikkerhet.

Vg2 salg og reiseliv

handler om å møte kunder, gjester, kollegaer og samarbeidspartnere med respekt for identitet og kulturelt mangfold. Programfagene gir innblikk i handels- og reiselivsnæringa og bidrar til skaperglede og innovasjon gjennom å utforske muligheter, målgrupper og markeder. Vg2 salg og reiseliv omfatter sosial læring, medvirkning og utvikling gjennom praktisk problemløsninger og arbeid i bedrift.

 

Vg2 Service og sikkerhet

handler om å utvikle verdier som støtter opp om menneskeverdet. Praktisk problemløsninger skal stimulere til skaperglede og utforskertrang. Programfaga gjør elevene i stand til å møte kollegaer og publikum/kunder med respekten og engasjementet som hvert unike menneske fortjener. Gjennom programfaga skal elevene utvikle etisk holdninger til yrkesutøving, miljø og sosiale og økonomiske forhold. Kritisk tenking og kjeldekritikk er vesentlig for å kunne navigere i store mengder informasjon

 

Du lærer

 • kundebehandling og salg
 • administrasjon og digitale verktøy
 • økonomisk og bærekraftig drift
 • om entreprenørskap
 • om reiseliv og turisme
 • planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak

 

Du bør være

 • høflig og serviceinnstilt
 • interessert i å kommunisere med mennesker
 • åpen for ulike kulturer og tradisjoner
 • organisert, ryddig og strukturert

 

Du kan bli

 • salgsmedarbeider eller reiselivsmedarbeider
 • administrasjonsmedarbeider eller resepsjonist
 • vekter

 

Arbeidssteder

 • butikker eller egen bedrift
 • kontorer og hoteller
 • vaktselskaper, alarmsentraler eller flyplasser
 • turisme- og reiselivsbedrifter

 

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, og så høyere utdanning.

Fag- og timefordeling

Vg1 Vg2 Vg2
Salg, service og reiseliv Salg og reiseliv Service og sikkerhet
     
Fellesfag
(12 timer/uke)
Fellesfag
(9 timer/uke)
Fellesfag
(9 timer/uke)
Engelsk Norsk Norsk
Kroppsøving Kroppsøving Kroppsøving
Matematikk 1P-Y/1T-Y Samfunnskunnskap Samfunnskunnskap
Naturfag    
     
Felles programfag
(17 timer/uke)
Felles programfag
(17 timer/uke)
Felles programfag
(17 timer/uke)
Forretningsdrift Salg og reiseliv Service og sikkerhet
Kultur og samhandling    
Markedsføring og innovasjon    
     
Yrkesfaglig fordypning
(6 timer/uke)
Yrkesfaglig fordypning
(9 timer/uke)
Yrkesfaglig fordypning
(9 timer/uke)
Arbeid i bedrift  Arbeid i bedrift  Arbeid i bedrift 

Publisert 27. juni 2013, oppdatert 4. desember 2019.