Service og samferdsel

Ønsker du en jobb hvor du har mye kontakt med mennesker? En jobb som er utfordrende og variert, hvor fokus vil være å yte god service? Da vil et yrke innen service og samferdsel være noe for deg. Mange næringer innen service og samferdsel er vekstnæringer med økende konkurranse


Kvalifisert arbeidskraft er viktig for bedrifter som ønsker å hevde seg i denne konkurransen, og mulighetene for en spennende jobb i inn- eller utland er stor. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. I disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt. Du som velger service og samferdsel vil senere være bedriftens ansikt utad. Du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt, og du må like å ha med andre mennesker å gjøre. Du må også kunne vise respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer. 

Oversikt over programområdet Service og samferdsel med fag-/timefordeling.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 2. november 2017.