Musikk, dans og drama

  • Av Inger Helen Wien

AKTIVITETSKALENDER FOR MUSIKKLINJEN SKOLEÅRET 2019-2020

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K0PPumHaPlJw1ATQ64knqXOV62cy7wqvHgM1h5_O7vU/edit?usp=sharing


Legg merke til at det som bare gjelder for 1mua er blått. 2mua er grønn og 3mua er med rød skrift. Det som gjelder for alle klassene og lærerene står med svart.

 

 

Ønsker du å drive med musikk, dans og drama samtidig som du får generell studiekompetanse?

Utdanningsprogrammet for musikk, dans og drama gir deg mulighet til å videreutvikle deg innenfor ditt kunstneriske interesseområde. Du får i tillegg mulighet til å søke på ulike studier ved høgskoler og universiteter etter videregående skole. 

 

Blandingen av praktisk-utøvende fag og teoretiske fag gir varierte skoledager. Av 35 uketimer er 12 timer programfag i Vg1, 17 timer programfag i Vg2 og 22 timer programfag i Vg3.

Du får individuell undervisning, gruppe- og klasseundervisning. I kor er det undervisning på tvers av klassetrinn. Konserter og prosjekter er en del av undervisningen.

Vår skole tilbyr kun programområdet for musikk. Du må være innstilt på å øve mye, både alene og sammen med andre, i og utenfor skoletiden.

 Fylkeskommunen har bestemt at inntil halvparten av Vg1-elevene skal tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller opptaksprøve. Det betyr i praksis at hvis du har satt opp musikklinjen som førstevalg, blir du invitert til en opptaksprøve på våren.

Oversikt over programområdet Musikk med fag-/timefordeling.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 30. august 2019.