Kunnskapsskolen i Buskerud

Kunnskapsskolen i Buskerud er fylkeskommunens satsing på videregående opplæring.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Med Kunnskapsskolen har vi store ambisjoner for innhold, kvalitet og resultater av videregående opplæring i Buskerud. Kunnskapsskolen bygger på våre beste erfaringer. Hva har vi lykkes med - og hvordan kan vi bygge videre på dette?

Dialog mellom ungdom, lærere, andre ansatte, lærebedrifter og politikere har gitt læring om hvordan man får frem det beste i hver enkelt - for å nå vår målsetning: Mestring for alle - maksimere læring og minimere frafall

Kompetanse for fremtiden

Kunnskapsskolen i Buskerud satser på et fremtidsrettet og mangfoldig opplæringstilbud. Vi utvikler mange spesialiserte løp i skole og bedrift, tilpasset elevenes og lærlingenes ønsker, og arbeidslivets behov.

Læring forutsetter læringsglede og motivasjon. Alle skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag. Slik oppnår vi de beste resultatene, og skaper riktig kompetanse for fremtiden.

Hva kjennetegner opplæringen?

Læring skjer gjennom samarbeid og aktivitet i et læringsfellesskap. Opplæring i Kunnskapsskolen skal kjennetegnes ved:

  • gode relasjoner
  • tilhørighet
  • relevans – læring skal gi mening
  • tydelige mål og tilbakemeldinger
  • variasjon og nytenkning


Publisert 13. august 2015, oppdatert 9. mars 2016.