Studieforberedende med hverdagslivstrening

  • Av Jan Karlengen


  <tbody> </tbody>

Studiespesialiserende utdanningsprogram med arbeids- og hverdagslivsopplæring

Skolen har en avdeling for elever som trenger spesiell tilrettelegging.

Design og håndverk

Eksperimentere, materialer/redskap, form og farge, mangfold og produksjon

Musikk

Bevegelse, musikkopplevelse, instrumental og samspill

Norsk 1

Kommunikasjon, språk og samspill, alternativ kommunikasjon

Norsk 2

Norsk skriftlig og muntlig, lese/lytte, begrepsforståelse, språk, litteratur, kultur, samfunn, Norge og verden.

Mat og helse

Lage mat, innkjøp, lære om råvarer, sunn livsstil, måltidsskikker, fest/høytid, mat fra ulike kulturer.

Kroppsøving

Idrettsaktiviteter, trening og livsstil, friluftsliv, og bassengaktiviteter.

Yrkesforberedende opplæring

Fremme arbeidsglede og gode arbeidsvaner, utplassering i bedrift. Deltakelse i elevbasert virksomhet; knekkeri og makeri.

ADL

Dagliglivsopplæring, personlig hygiene, praktiske gjøremål, personlig og sosial opplæring. 

Enkeltfag på de øvrige linjene ved skolen kan følges.

trygghet og tilrettelegging


Kontaktperson
Line Kristiansen,  -   line.kri...@bfk.no
tlf. 32 10 98  45 


Publisert 15. februar 2013, oppdatert 2. november 2017.