Skolens utdanningstilbud

Ved vår skole tilbys følgende utdanningsprogram:

  • Av Jan Karlengen

Studieforberedende utdanningsprogrammer 

- gir studiekompetanse, det vil si kvalifiserer for opptak til universiteter og høgskoler 

  • Studiespesialisering med programområder for realfag og samfunnsfag, økonomi og språk
  • Idrettsfag
  • Musikk, dans og drama
  • Studieforberedende med hverdagslivstrening (Alternativ opplæring)


Yrkesfaglige utdanningsprogrammer

  • Service og samferdsel

Dette utdanningsprogrammet passer for elever som tar sikte på serviceyrkene kontor, butikk, reiseliv, transport og logistikk, sikkerhetsbransjen (vekter) og IKT-service. 
De yrkesfaglige utdanningsprogrammene har en hovedmodell med 2 år i skole og 2 år i lære i en bedrift. Når eleven/lærlingen har fullført utdanningen, kan han eller hun ta fagbrev i et yrke. - kan gi studiekompetanse etter et påbyggingsår på Vg3. Dette året tar eleven bare fellesfag, og har 10 timer norsk, 8 timer fremmedspråk, 3 timer naturfag, 5 timer matematikk og 4 timer historie i uka. 
I forbindelse med Kunnskapsløftet er yrkesforberedende opplæring innført på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Her skal elevene kunne fordype seg i et fagområde som han eller hun er spesielt interessert i. Yrkesforberedende opplæring kan gjennomføres i samarbeid med lokalt næringsliv slik at eleven tidlig i utdanningsløpet kan bli kjent med yrker og aktuelle lærebedrifter. 


Publisert 17. august 2012, oppdatert 5. april 2017.