Utdanningsprogram for studiespesialisering

Hvis du har tenkt på fremtidige studier ved høyskoler eller universitet, kan det være lurt å velge utdanningsprogram for studiespesialisering. Dette er den vanligste og raskeste måten å skaffe seg studiekompetanse på.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Dette er utdanningsprogrammet for deg som liker å arbeide med teoretiske fag, som gir generell og spesiell studiekompetanse - og som også har programfag hvor kreativitet og skaperglede blir stimulert.

Vår skole tilbyr programfag fra følgende områder: 

  • realfag
  • språk, samfunnsfag og økonomi

 

Fag- og timefordeling

Fellesfag:
Den følgende oversikten viser fag- og timefordelingen i fellesfagene på de tre årstrinnene: 


NB: Hvis du ikke har Fremmedspråk fra ungdomsskolen, må du ha 5 timer i Vg3 (det gir ett programfag mindre)

Fagfordeling fellesfag

Programområder og programfag


Den neste oversikten viser programfagene som kan tilbys innen hvert programområde. Det er opp til hver enkelt skole å tilby fag fra denne listen. Dette kan variere fra år til år. 

Fagfordeling programfag


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 8. august 2013.