Utdanningsprogram for studiespesialisering

Hvis du har tenkt på fremtidige studier ved høyskoler eller universitet, kan det være lurt å velge utdanningsprogram for studiespesialisering. Dette er den vanligste og raskeste måten å skaffe seg studiekompetanse på.

  • Av Inger Helen Wien

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Dette er utdanningsprogrammet for deg som liker å arbeide med teoretiske fag, som gir generell og spesiell studiekompetanse - og som også har programfag hvor kreativitet og skaperglede blir stimulert.

Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger programområde og -fag.

Opplysninger om spesielle opptakskrav finner du her. Fra og med opptaket til studieåret 2018/2019 endrer flere studier opptakskrav, se her. Kommende endringer finner du her.

 

 

Vår skole tilbyr programfag fra følgende områder: 

  • realfag
  • språk, samfunnsfag og økonomi

 

Fag- og timefordeling

Fellesfag:
Den følgende oversikten viser fag- og timefordelingen i fellesfagene på de tre årstrinnene: 


NB: Hvis du ikke har Fremmedspråk fra ungdomsskolen, må du ha 5 timer i Vg3 (det gir ett programfag mindre)

 Fellesfag Vg1   Vg2 Vg3 
 Norsk 4 4 6
 Engelsk 5 0 0
 Matematikk 5 3 0
 Naturfag 5 0 0
 Samfunnsfag 3 0 0
 Geografi 2 0 0
 2. fremmedspråk 4 4 (5)
 Kroppsøving 2 2 2
 Historie 0 2 4
 Religion og etikk 0 0 3
 Sum fellesfag 30 15 15
 Felles programfag (fra eget programområde) 0 0 10
 Valgrfitt programfag (fra valgfritt programområde)                             0 5 5
 Sum uketimer 30 30 30

Programområder og programfag


Den neste oversikten viser programfagene som kan tilbys innen hvert programområde. Det er opp til hver enkelt skole å tilby fag fra denne listen. Dette kan variere fra år til år.  Noen av fagene har mer informasjon som du kan finne ved å trykke på linkene i tabellen.

 Programområde for realfag                                                                          Vg2   Vg3  
 Fysikk 5 5
 Kjemi 5 5
 Biologi 5 5
 Matematikk realfag (R) 5 5
 Matematikk samfunnsfag (S) 5 5
 Informasjonsteknologi 5 5
 Programområde for samfunnsfag og språk        
 Økonomi og ledelse 5 5
 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 5 5
 Økonomistyring 5 5
 Markedsføring, strategi og ledelse 5 5
 Rettslære 5 5
 Sosialkunnskap 0 5
 Samfunnsgeografi 5 0
 Sosiologi og sosialantropologi 5 0
 Politikk og menneskerettigheter 5 0
 Medie- og informasjonskunnskap 5 5
 Psykologi 5 5
 Internasjonal engelsk 5 0
 Samfunnsfaglig engelsk 0 5
 Engelskspråklig litteratur 0 5
 Fransk 5 5
 Tysk 5 5
 Spansk 5 5

Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 31. januar 2018.