Service og samferdsel

På service og samferdsel relaterer vi fagene til det praktiske livet. Du jobber individuelt og i grupper med både prosjektarbeid og tverrfaglige oppgaver. I løpet av skoleåret arrangeres det flere ekskursjoner og bedriftsbesøk.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

 

Fag- og timefordeling

FAG                                                                                      1.år                     2.år          
Fellesfag    
Norsk           2           2
Engelsk           3           2
Matematikk           3           0
Naturfag           2           0
Kroppsøving           2           2
Samfunnsfag           0           3
Sum fellesfag         12           9
Programfag    
Administrasjon og økonomi          6           0
Markedsføring og salg          6           0
Sikkerhet og transport          5           0
YFF - yrkesfaglig fordypning          6           9
     

Programfag avhengig av studieretning

(Reiseliv, IKT, Salg-service-sikkerhet, Transport og logistikk)

         0          17
Sum programfag         23          26
Sum uketimer         35          35

 

 Etter to år på skolen fortsetter opplæringen i bedrift. Det er også mulig å velge påbygning til generell studiekompetanse.

Elever kan  også søke om å få ta påbyggingsåret etter læretiden.

Følgende bransjer kan elevene bli lærling i:

  • Kontor- og administrasjonsfaget
  • Resepsjonsfaget
  • Salgsfaget
  • Sikkerhetsfaget
  • Logistikkfaget
  • Yrkessjåførfaget
  • IKT-servicefaget

Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 31. januar 2018.