Musikk dans og drama

Oversikt over programfagene på musikklinjen

VG1 

Musikk, dans, drama - 5 timer i uka

 I dette faget synger du i kor og får undervisning i dans og drama.

Lytting - 2 timer i uka

Her lærer du musikkens elementer og trener på å lytte til musikk.

Musikk - 5 timer i uka

Her får du en time på hovedinstrumentet ditt i uka og en halv time hver i to biinstrumenter. Du lærer grunnleggende musikkteori, spiller eller synger i et ensemble og får opplæring i sang og piano (elever som har sang eller piano som hovedinstrument får tilbud om opplæring i andre instrumenter).

VG2 og VG3 

Instrument, kor, samspill - 5 timer i uka 

Du får en time på hovedinstrumentet ditt i uka. I tillegg er du med og synger i koret og spiller eller synger i et ensemble. I 2.klasse får du opplæring i et biinstrument og besifringsspill, mens i 3. klasse skal du lære mer om hvordan du øver mest mulig effektivt og lurt.

Musikk i perspektiv - 5 timer i uka 

Her vil du lære om hvilken rolle musikk har i forskjellige kulturer, om forskjellig musikkstiler, og du vil trene opp evnen til å lytte til musikk.

Ergonomi og bevegelse - 2 timer i uka 

Dette er dans, bevegelse og idrett i tillegg til å lære om trening og livsstil.

Musikk fordypning - 5 timer i uka 

Dette faget består av komponering og arrangering, en del musikkteknologi og en del om det å stå på scenen. I tillegg skal du utvikle gehøret ditt videre i disse timene.

Instruksjon og ledelse - 5 timer i uka 

Dette faget har du kun i 3. klasse. Her vil du blant annet lære om hvordan du dirigerer ensembler.

Fag og timefordeling

 Fag                                           

           1.år                     2.år                3.år              

   

         Totalt          

    

 Fellesfag        
Norsk            4            4           6            14
Religion og etikk            0           0           3              3
Engelsk            5           0           0                            5
2. fremmedspråk **            4           4           0              8
Matematikk *            5             3           0              8
Naturfag            5           0           0              5
Historie            0           2           4              6
Geografi            0           2           0              0 
Samfunnsfag            0            3           0              3
Sum fellesfag          23           18         13             54
Felles programfag        
Musikk (kor), dans og drama            5           0           0              5
Instrument, kor og samspill            0           5           5            10
Musikk i perspektiv            0           5           5            10
Ergonomi og bevegelse            0             2           2             4
Instruksjon og ledelse            0            0           5              5
Valgfrie programfag        
Musikk            5           0             0              5
Lytting            2           0            0              2
Musikk fordypning            0           5           5            10
Sum musikkfag          12         17         22            51    
Sum uketimer          35         35         35          105


* Matematikk

I Vg1 velger elevene enten teoretisk matematikk (1T) eller praktisk matematikk (1P).  Faget er et fellesfag på 5 timer per uke.

I studieforberedende utdanningsprogram (som musikklinjen er) er matematikk også obligatorisk i Vg2. Alle må ha matematikk i 3 timer, enten 2T (teoretisk) eller 2P(praktisk) som fellesfag. På vår skole tilbys ikke 2T-kurset.

For elever som ønsker mer matematikk enn 3-timers kurset, kan faget velges som et programfag på 5 timer per uke i Vg2. Valgene er da matematikk for realfag (R1) eller matematikk for samfunnsfag (S1). Programfaget erstatter da fellesfaget matematikk (eleven har enten 3 timer eller 5 timer matematikk per uke i Vg2). Musikkelever som velger 5-timers kurs i matematikk får 37 timer per uke i Vg2.

Per i dag har ikke musikkelevene på Ringerike vgs fått tilbud om matematikk i Vg3 av timeplantekniske årsaker. Faget kan tas som privatist.

** Fremmedspråk

Hvis elevene har hatt fremmedspråk på ungdomstrinnet, kreves det to år med faget på videregående. Hvis elevene IKKE har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, kreves det tre år med faget på videregående.

Fremmedspråk som fellesfag, tilbys på to nivåer. Hvis elevene har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, kan de fortsette med samme språket på nivå II i Vg1. Det er også mulig å begynne opplæring i et nytt språk på nivå I.

Hvis elevene ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må de begynne på nivå I i Vg1 og Vg2, og avslutte i Vg3 med nivå II. Det betyr at elever på musikklinjen, som MÅ ha fremmedspråk i Vg3, ikke får programfaget musikkfordypning 2.

På Ringerike vgs tilbys språkopplæring i fransk I, fransk II, tysk I, tysk II, spansk I og spansk II. For elever som IKKE har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen tilbys kun tysk.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 22. februar 2019.