Utdanningsprogram for idrettsfag

Utdanningsprogram for idrettsfag ved Ringerike videregående skole er et glimrende tilbud til deg som har lyst til å kombinere utdanning med idrett.

Tilbudet i idrettsfag ved Ringerike videregående skole, rommer både teoretiske og praktiske fag. De fagene som er nye i forhold til fag man kjenner fra grunnskolen, er først og fremst idrettssfagene. Noen er felles for alle: aktivitetslære, treningslære, idrett og samfunn og treningsledelse. Andre programfag kan velges etter interesse og behov. 


Elevene på idrettsfag vil få opplæring i ulike idretter som friidrett, basketball, volleyball, fotball, håndball, svømming, turn, dans, ski og skøyter. I tillegg skal de ha programfag som treningslære, treningsledelse, idrett og samfunn, aktivitetslære, treningslære og toppidrett. Det legges til rette for fordypning i ulike idretter. 

I friluftslivdelen legges det opp til sykkeltur, skikurs, kanotur, fjelltur, snøhuletur og rafting i Sjoa. 

Skolen samarbeider med Hønefoss Ballklubb og andre idretter på Ringerike. 

Fag og timefordeling

FAG        1.år        2.år        3.år

   

     Totalt

 

Fellesfag                                       

                                                                                   
Norsk           4                   4                    6                   14          
Religion og etikk           0          0          3            3
Engelsk           5          0                  0            5
2. fremmedspråk *           4          4          0 (5)            8 
Matematikk **           5          3           0            8 
Naturfag           5          0          0            5
Historie           0          2          4            6
Geografi           0          2          0            2
Samfunnsfag           0          3          0            3
Sum fellesfag         23        18        13          54
Felles programfag        
Treningslære          2          3          5          10
Aktivitetslære          5          5          5          15
Idrett og samfunn          0          2            3           5
Treningsledelse          0          2          4           6
Toppidrett/Bredde          5          5          5          15
Sum uketimer        35        35        35 (40)        105


 

**  Matematikk

 I Vg1 velger elevene enten teoretisk matematikk (1T) eller praktisk matematikk (1P).  Faget er et fellesfag på 5 timer per uke.

 I studieforberedende utdanningsprogram (som idrettslinjen er) er matematikk også obligatorisk i Vg2. Alle må ha matematikk i 3 timer, enten 2T (teoretisk) eller 2P(praktisk) som fellesfag. På vår skole tilbys ikke 2T-kurset.

 For elever som ønsker mer matematikk enn 3-timers kurset, kan faget velges som et programfag på 5 timer per uke i Vg2. Valgene er da matematikk for realfag (R1) eller matematikk for samfunnsfag (S1). Programfaget erstatter da fellesfaget matematikk (eleven har enten 3 timer eller 5 timer matematikk per uke i Vg2). Idrettselever som velger 5-timers kurs i matematikk får 37 timer per uke i Vg2.

 Per i dag har ikke idrettselevene på Ringerike vgs fått tilbud om matematikk i Vg3 av timeplantekniske årsaker. Faget kan tas som privatist.

 * Fremmedspråk 

Hvis elevene har hatt fremmedspråk på ungdomstrinnet, kreves det to år med faget på videregående. Hvis elevene ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, kreves det tre år med faget på videregående.

 Fremmedspråk som fellesfag, tilbys på to nivåer. Hvis elevene har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, kan de fortsette med samme språket på nivå II i Vg1. Det er også mulig å begynne opplæring i et nytt språk på nivå I.

 Hvis elevene ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må de begynne på nivå I i Vg1 og Vg2, og avslutte i Vg3 med nivå II. På Ringerike vgs tilbys språkopplæring i fransk I, fransk II, tysk I, tysk II, spansk I og spansk II. For elever som IKKE har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen tilbys kun tysk.

 Søknadsfrist: 1. mars (1. februar for særskilt inntak). 


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 11. oktober 2019.