Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Gol vidaregåande skule
Kontor
Gol vgs - Musikk, dans og drama
Stilling
Lektor med opprykk
Telefon
+4731003234
E-post
Kari.Beate...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser