Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Samfunnsfag
Stilling
Lektor m/ opprykk
Telefon
+4732113445
E-post
Iris.Leikas...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser