Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs
Stilling
Administrasjonsleder
Telefon
+4732113408
E-post
martin....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser