Biblioteket

Skolebiblioteket er i byggeperioden på Eikli. Åpningstid: 0815 - 1530 NB! I perioden skolen er fysisk stengt pga korona og du trenger lærebøker eller sekundærlitteratur, kan de hentes fysisk etter avtale med bibliotekaren. Ring Kari på tlf. 95791694

  • Av Inger Helen Wien
 

Biblioteket til Ringerike vgs - her kan du søke i katalogen etter bøker i skolens bibliotek

Biblioteket kan tilby skjønnlitteratur, faglitteratur, aviser og tidsskrifter. Bibliotekaren hjelper til med å finne frem til litteratur du trenger til forskjellige skolearbeid (stiler, gruppearbeid, prosjekt, foredrag, særoppgaver) og til allmenn orientering. I biblioteket kan du søke i databaser, internett, be om hjelp til å finne den litteraturen du trenger, lese bøker, aviser, tidsskrifter, drive med gruppearbeid, arbeide med lekser på lesesalen.

De fleste bøkene i biblioteket er til hjemlån. Unntak er ordbøker og andre oppslagsbøker. Utlånstiden er 3 uker.

I løpet av høsten vil Vg1-elevene bli invitert av Kari på omvisning for å bli kjent på biblioteket. 

Nyttige adresser:

 Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 18. mars 2020.