Viktig melding fra kommuneoverlegen i Ringerike til elever og lærere som kommer hjem fra utlandet

  • Av Inger Helen Wien

TIL ELEVER OG LÆRERE SOM KOMMER HJEM FRA STUDIETUR FREDAG 13. MARS FRA TYSKLAND, FRANKRIKE OG SPANIA

Følgende melding har i dag kommet fra Karin Møller, kommuneoverlege i Ringerike kommune: 

Konklusjon

De ungdommer som kommer hjem bør i videst mulig omfang unngå å reise hjem til husstanden – det er et krav for de ungdom der foresatte har samfunnskritiske funksjoner og en anbefaling til de, der det i husstanden er familiemedlemmer (barn og voksne) med kroniske og alvorlige sykdommer. Alle familier anmodes om å vurdere om ungdommen evt. kan bo et annet sted, fx. hos andre familiemedlemmer, på hytten eller et annet sted.

Ungdommene som ikke skal hjem bør samles i felles transport, en buss for hver gruppe og kjøres til samlet sted, det blir sandsynlig Klækken hotell.

Der skal de være i 2 uker fra i dag, fredag 13.mars 2020.

Lærerne som var på tur skal bli med på Klækken hotell

 

Hvordan karantene bestemmelser er finner dere på fhi. 

 

 

 


Publisert 13. mars 2020, oppdatert 13. mars 2020.