Velkommen til Ringerike vgs og Kunnskapsskolen i Buskerud

  • Av Inger Helen Wien

Alle elever møter på Hønefoss Arena mandag 19.august. 

Elevene på første trinn møter kl. 09:30, mens elevene på andre trinn møter kl. 09:00 og tredje trinn møter kl. 08:30. Dere vil da bli inndelt i klasser og følge kontaktlærer til klassens rom. Dette innlegget er spesielt rettet til Vg1-elevene, som også har fått mer informasjon i et eget brev.

Jeg håper at du skal få en fin og lærerik tid hos oss. Vi er hundre ansatte som vil legge forholdene til rette for at du skal trives og mestre utfordringer, og slik oppnå maksimal læring som forberedelse til studier og yrkesliv. Kontaktlærer har et spesielt ansvar for å følge deg opp. Det er viktig at du forteller hva vi bør gjøre for å tilrettelegge best mulig for din læring. Den første uken har vi oppstartsamtaler med elever, foresatte og kontaktlærere for alle Vg1 elevene.

Dersom du får spesielle problemer, skal vi hjelpe deg. Vi har et godt rådgiverkorps og egen koordinator for spesialundervisning, som sammen med helsesøster kan være gode å ty til. 

Selv om det er viktig med et godt sosialt miljø, er vi også bevisst på at du skal ha utbytte i skolefagene. Det er ikke alltid så lett å lese og jobbe med liv og lyst. Spesielt når en er ung, er det mange andre interesser som tar tid. Det er læringsarbeid som er skolens kjerneoppgave, og du oppnår best resultat ved å være tilstede, ha med det utstyr som kreves og være forberedt. 

Skoledagen organiseres i økter på 80 min med gode pauser i mellom. En eller to økter per uke er studieøkt. Da skal du selv oppsøke faglærere som gir deg spesiell hjelp i enkeltfag.  

På hjemmesiden finner du skolens pedagogiske plattform. Den sier noe om hva skolen ønsker å legge vekt på. Du vil også finne informasjon om tilbudene ved vår skole, liste over ansatte og liste over ferier (skolerute). 

Det er viktig at du er klar over at skolen har nulltoleranse for mobbing, fusk og bruk av rusmidler. Det gjelder også røyk og snus.  

Sammen ønsker vi at alle elever og ansatte skal oppleve et godt og trivelig læringsmiljø ved Ringerike videregående skole. 

I 1,5 år fremover er vi inne i en byggeperiode for skolen vår. Det betyr at vi får litt flere alternative undervisningsbygg å forholde oss til mens dette byggearbeidet pågår. Disse ligger i skolens nærområde og er fine og funksjonelle bygg, som vil fungere bra helt til vi kan åpne ny, flott og ombygget skole i årsskiftet 2020-2021! 

Velkommen til skolen vår og lykke til med læringsarbeidet! 

Vennlig hilsen 

Bjørn Volleng

rektor

 


Publisert 8. august 2019, oppdatert 8. august 2019.