Plan for gjenåpning av skolen

  • Av Inger Helen Wien

Fra mandag 11.mai skal elever og lærere ved Ringerike vgs vende tilbake til skolen igjen etter flere uker med kun digital opplæring. Vi gleder oss til å se hverandre igjen!

Det er viktig at alle følger myndighetens påbud om smittevern. Skolen må derfor gjennomføre en trinnvis rullering ut skoleåret for å sikre at det blir tatt hensyn til smittevernreglene.

Det betyr at elevene noen dager er fysisk på skolen med en del ordinær undervisning, mens de andre dager får digital opplæring. 

Til elevene: Husk på å vaske hendene før første økt hver dag, og følg beskjeder som er slått opp om hvor du skal gå! Les igjennom smittevernreglene som er slått opp i alle klasserom.

Her er en link til smittevernregler

Hvis du lurer på hvilke skoledager resten av skoleåret DU skal på skolen, så klikk på linken: Fysisk tilstedeværelse av elever ut skoleåret 2020-21

STUDIESPESIALISERING

Hvis du går på studiespesialisering, så finner du timeplanen din for uke 20 her:

Trykk på linken: Timeplan Vg1 uke 20

Trykk på linken: Timeplan Vg2 uke 20

Trykk på linken: Timeplan Vg3 uke 20

Trykk på linken: Timeplan for Vg1 uke 21

Trykk på linken: Timeplan for Vg2 uke 21

Trykk på linken: Timeplan for Vg3 uke 21

Trykk på linken: Timeplan for Vg1 uke 22

Trykk på linken: Timeplan for Vg2 uke 22

Trykk på linken: Timeplan for Vg3 uke 22

Trykk på linken: Timeplan for Vg1 uke 23

Trykk på linken: Timeplan for Vg2 uke 23

Trykk på linken: Timeplan for Vg3 uke 23

Trykk på linken: Timeplan for Vg1 uke 24

Trykk på linken: Timeplan for Vg2 uke 24

Trykk på linken: Timeplan for Vg3 uke 24

Trykk på linken: Timeplan for Vg1 uke 25

Trykk på linken: Timeplan for Vg2 uke 25

Trykk på linken: Skoleavslutninger for Vg3 uke 25

SALG, SERVICE OG REISELIV

Plan for Vg1 og Vg2 salg, service og reiseliv:
Fra og med mandag 11. mai gjelder ordinær timeplan, men undervisningen foregår på Eikli i følgende rom :

1SSA E-111, 1SSB E-113, 2SSA E-202 og 2RLA E-203.

MUSIKK

Elevene på musikk følger samme plan for fysisk tilstedeværelse som resten av elevene på studiespesialisering og idrett. I musikkfagene skal de være i Paviljongen, mens det er en egen romplan i fagene fremmedspråk og matematikk.

Her er timeplaner for elevene på musikk:

Fra pinse (uke 23) undervises klasser/grupper i samme klasserom. 

Oversikt over hvor musikkelevene skal ha undervisning i fremmedspråk og matematikk finner du HER

IDRETT

Elever på idrett finner sin timeplan for de siste ukene av skoleåret her:

Timeplan idrett siste uker


Publisert 8. mai 2020, oppdatert 12. juni 2020.