UngData 2020

  • Av Inger Helen Wien

Ungdata 2020 er en spørreundersøkelse som tilbys alle elever i ungdomsskoler og videregående skoler i Norge.

Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag.

Viken fylkeskommune deltar i undersøkelsen og Ringerike videregående skole gjennomfører Ungdata-undersøkelsen 2.-13. mars 2020. I den forbindelse er det utarbeidet et informasjonsskriv til foresatte.

For å få et best mulig bilde av hvordan ungdommene i lokalmiljøet har det, oppfordrer vi alle til å delta.


Publisert 13. februar 2020, oppdatert 13. februar 2020.