Sterke inntrykk på ekskursjon til Utøya for Vg3-elevene

  • Av Inger Helen Wien

Tirsdag 10. september var alle elevene på Vg3 på besøk på Utøya. Her fikk vi vite mer om øyas historie, om 22. juli og om hvordan Utøya i dag er et sted som både handler om å minnes, å lære og å engasjere seg.

I løpet av besøket fikk vi også se ulike deler av øya, og besøkte blant annet Hegnhuset, Kjærlighetsstien, teltplassen og låven. Underveis hørte vi historier fra Utøya, og i Hegnhuset kom vi ekstra tett på det som skjedde under terrorangrepet i 2011, blant annet gjennom å lese tekstmeldinger og se bilder. 

Det var også en sterk opplevelse å besøke minnestedet mellom furuene, hvor vi kunne se navn og alder på alle som mistet livet på Utøya 22.07.11. Både lærere og elever gav uttrykk for at dette var en skoletur som gjorde stort inntrykk og vil bli husket lenge

Utøya 2019

Her er elevene i 1. pulje som er på vei over til øya med M/S Torbjørn.

Utøya 2019

Teksten "Hei, hei, på tide å stå opp og endre verda" er siste strofe i et dikt om 22. juli av Frode Grytten. Dette står malt på landgangen til M/S Thorbjørn slik at det er det siste man ser før man går i land.

Utøya 2019

Lappen med "Vi glemmer aldri" henger på det såkalte "verditreet", hvor mange besøkende har hengt opp lapper med verdier og temaer som betyr mye for dem.

Utøya 2019

Dette er Hegnhuset, hvor deler av kafébygget på Utøya er bevart. Dette huset har en symbolsk betydning ved at det rundt huset er flere hundre søyler som symboliserer de overlevende, mens selve takkonstruksjonen i huset hviler på 69 søyler som representerer de som mistet livet på øya. 

Utøya 2019

Her er daglig leder Jørgen Watne Frydnes (i gult). Han viste den ene av gruppene rundt, og Ann Helen Løvstad var med den andre gruppen.

Tekst og foto: Mari Solheim


Publisert 10. september 2019, oppdatert 10. september 2019.