Snart slutt på karantenetiden for elever og lærere på Klækken hotell

  • Av Inger Helen Wien

Rektor Bjørn Volleng har tirsdag 24.mars sendt følgende gladmelding til foresatte av elever, som for tiden sitter i karantene på Klækken hotell etter språkreise til Tyskland, Frankrike eller Spania:

Til foresatte til elevene som er i karantene på Klækken hotell

Karantenen på Klækken hotell oppheves fredag 27. mars kl. 1500. Elevene i karantene har blitt godt ivaretatt av to lærere fra Ringerike vgs. i hele perioden. Jeg er imponert over hvordan elever og lærere har holdt motet oppe og vært positive i hele karantenetiden. Elevene har også fått god oppfølging av helsesykepleier, psykolog og kommuneoverlegen i denne vanskelige perioden.

Personalet på Klækken hotell har lagt forholdene til rette for elever og lærere på en meget bra måte. Når dere henter ungdommene må dere påse at dere unngår å stå i grupper, og sørge for god avstand til hverandre. Viser forøvrig til gjeldende smittevernsregler.

Vennlig hilsen Bjørn Volleng

rektor Ringerike vgs.


Publisert 24. mars 2020, oppdatert 24. mars 2020.