Realfagselever med prestasjoner det står respekt av

  • Av Inger Helen Wien

Fredag 17. januar besøkte rektor Bjørn Volleng kjemilærer Beate Hovde Røste i en kjemitime. Hans hyggelig ærend var å dele ut diplomer til tre elever i hennes kjemiklasse. Ola Sæther, William Andreas Lilleland og Ida Buttingsrud Stokke har kvalifisert seg til 2. runde i Kjemi-OL. Hvis de scorer høyt her går de videre til den internasjonale finalen i Istanbul. I tillegg har Ola Sæther også kvalifisert seg til 2.runde i Fysikk-OL.

Rektor delte også ut diplom til Ida Buttingsrud Stokke og William Andreas Lilleland i Abelkonkurransen for godt resultat og videre kvalifisering i Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse.

Rektor gratulerte de dyktige realfagselevene, og ønsket dem lykke til videre i konkurransene!

 

Litt info om konkurransene:

Kjemiolympiaden

En internasjonal kunnskapskonkurranse for kjemielever i den videregående skolen.

Konkurransen har vært arrangert siden 1968, og Norge har vært med siden 1982. Det er nå mer enn 70 land som deltar. De som skal representere Norge velges ut gjennom flere uttagningsrunder i Norge.

Et av formålene med kjemiolympiadene er å prøve å stimulere til økt interesse for kjemi ved å gi et tilbud som forhåpentligvis er spennende, morsomt og litt annerledes.

Fysikkolympiaden

Norsk fysikklærerforening, i samarbeid med Skolelebaoratoriet ved Fysisk institutt, UiO, arrangerer hvert år Fysikkolympiaden for norske elever, og sender et lag med 5 elever og to ledere til den internasjonale Fysikkolympiade-finalen. Målet er å stimulere elever med interesse for realfag til å fortsette arbeidet med fagene. Det legges stor vekt på verdien av faglig og sosialt samvær med jevnaldrende fra mange land. 

Abelkonkurransen

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i den videregående skolen.

I dag består konkurransen av to uttagningsrunder og en finale. I første runde får deltagerne 20 oppgaver, hver med fem svaralternativer. Disse skal besvares i løpet av 100 minutter. Det gis fem poeng for hvert riktig svar, ett poeng for hver ubesvarte oppgave, og ingen poeng for hvert galt svar. Dersom man tipper vil man altså forventes å få samme poengsum som om man svarer blankt (20 poeng). Maksimal poengsum er 100.

De beste 10% av deltagerne går videre til andre runde. Her gis 10 oppgaver, og svaret på hver oppgave er et heltall (0–999). Tidsbegrensingen er også her 100 minutter. Det gis 10 poeng for hvert riktig svar, så maksimal poengsum blir 100.

Resultatene fra de innledende rundene summeres, og de beste 20, og muligens noen til, blir invitert til finalen. Det må dog være minst 16 elever i finalen som er kvalifiserbare til IMO (den internasjonale matematikkolympiaden). I finalen får deltakerne fire timer på å løse fire oppgaver. Her skal man ikke bare finne riktig svar, men også begrunne/bevise det man har gjort.


Publisert 17. januar 2020, oppdatert 17. januar 2020.