Praksisdager for distriktets 10. klassinger

  • Av Inger Helen Wien

I læreplanen for faget Utdanningsvalg står det at 10. klasse på ungdomsskolen skal bruke en del tid på utprøving av utdanningsprogram. Et ledd i denne opplæringen er praksisdager ved de videregående skolene. I år var praksisdagene på Ringerike vgs i uke 4, fra mandag 13. januar til torsdag 16. januar.

Ungdomsskoleelevene kan på vår skole velge mellom idrett, musikk, studiespesialisering og salg, service og reiseliv. Målet er å formidle en smakebit av fagene skolen tilbyr på utdanningsprogrammene, slik at valget 10. klassingene skal ta den dagen de søker seg til videregående blir lettere.

Ungdomsskoleelevene som fulgte musikk fikk være med i en del utøvende musikkfag. På bildene er de publikum mens elever fra 2MUA og 3MUA holder en konsert for gjestene. 

Praksisdag MUA 2020

Praksisdag MUA 2020

10. klassingene som besøkte Paviljongen på praksisdagene fikk se hvordan det nye bygget er i ferd med å reise seg. I årsskiftet 2020-21 flytter elever og lærere inn i enten ny bygning eller nyrestaurert bygning. Ekstra stas blir det for ansatte og elever på musikklinjen med egen konsertsal!

Vi håper alle 10. klassingene hadde fine dager ved Ringerike vgs, og ønsker lykke til med valg av utdanningsprogram på videregående.


Publisert 17. januar 2020, oppdatert 17. januar 2020.