Nivåinndeling av smitteverntiltak

  • Av Inger Helen Wien

På en pressekonferanse 27.mai ble det informert om nivåinndeling av smitteverntiltak. FHI har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

I dag er tiltakene på rødt nivå i skolene, men allerede neste uke er det mulig å nedjustere til gult nivå. Fra høsten 2020 kan skoler planlegge for gult nivå.

I forbindelse med nye smittevernregler har rektor sendt ut følgende melding til elever og foresatte i dag (28.5.):

VIKTIG MELDING

Viser til pressekonferansen 27.05.

Vi jobber med ulike alternativer for hvordan flere elever kan komme tilbke på skolen. Avventer anbefalinger fra kommuneoverlegen som foreligger 29.05. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi kan.

Vennlig hilsen

Bjørn Volleng

rektor Ringerike vgs


Publisert 28. mai 2020, oppdatert 28. mai 2020.