Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

  • Av Inger Helen Wien

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Kunnskapsdepartementet har i dag besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

 

For mer informasjon se - https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/ 


Publisert 5. mars 2020, oppdatert 5. mars 2020.