Korona: Skriftlig eksamen på videregående våren 2020 er avlyst

  • Av Inger Helen Wien

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske.

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen.

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

 


Publisert 25. mars 2020, oppdatert 25. mars 2020.