Koronasituasjonen: Strakstiltak

  • Av Inger Helen Wien

Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene.

- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona.

Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Skolen legger snart ut intern informasjon til hvordan elever og ansatte skal forholde seg på e-post og itslearning. Merk at undervisning skal gå, timeplaner skal følges, men alt skal foregå digitalt.

Se forøvrig mer informasjon her: 

https://viken.no/aktuelt/koronasituasjonen-viken-fylkeskommune-gar-over-til-digital-opplaring-pa-de-videregaende-skolene.21598.aspx


Publisert 12. mars 2020, oppdatert 12. mars 2020.