Korona: Udir. - Ingen fraværsføring i perioden skolen er fysisk stengt

  • Av Inger Helen Wien

Presisering fra Udir om fraværsføring: 

Så lenge skolene er stengt skal ikke skolene føre fravær. Dette gjelder både for grunnskole og videregående skole.

Skolen bør likevel oppfordre elevene til å melde fra dersom de er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen. For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter, er både deltakelse og innlevering av oppgaver viktig.

Vi oppfordrer til god dialog mellom skolen, elever og foreldre.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/ofte-stilte-sporsmal-om-koronasitasjonen/

 


Publisert 18. mars 2020, oppdatert 18. mars 2020.