Korona: Regjeringen har bestemt at alle muntlige og muntlig-praktiske eksamener på videregående avlyses våren 2020

  • Av Inger Helen Wien

Kunnskapsdepartementet opplyste tirsdag 21. april at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020. Tidligere er alle skriftlige eksamener i videregående skole avlyst.

Fylkene har bedt øverste skolemyndighet om å prioritere gjennomføringen av privatisteksamener denne våren. Det er viktig både for den enkelte og for samfunnet at privatistene kommer seg videre, og ikke må sette livet på vent ett år.

- Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grundig standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskaps- og intergreringsminister Guri Melby (kilde:VG nett 21.4.2020)

Avgjørelsen om avlysing av eksamen betyr også at fristen for å sette st.pkt.karakter kan settes senere i skoleåret.


Publisert 21. april 2020, oppdatert 21. april 2020.