Korona: Presisering fra Viken om føring av tilstedeværelse så lenge skolen er stengt

  • Av Inger Helen Wien

Vi har i dag fått en presisering fra Viken fylkeskommune vedr. føring av tilstedeværelse:

 

  • Direktoratet har gjort unntak for å føre fravær som registreres på vitnemål og kompetansebevis.  Dette gjelder fra og med 13. mars da skolene ble stengt.
  • Viken fylkeskommune forventer likevel at tilstedeværelse registreres av faglærere i perioden. Skolen vurdere hvordan faglærer skal registrere frammøte avhengig av hvordan den digitale opplæringen er lagt opp. Skolen har ansvar for at elevene får opplæring og at tilstedeværelse registreres. 
  • Elevene melder fra til faglærer om de ikke er til stede i opplæringen
  • Lærerne legger til rette for elevaktivitet, og elevene er aktivt til stede i opplæringen

 

Dette betyr at faglærere må finne en hensiktsmessig måte å registrere tilstedeværelse på elevene.


Publisert 19. mars 2020, oppdatert 19. mars 2020.