Korona: Ny hverdag - til elever og foresatte

  • Av Inger Helen Wien

Det har nå gått noen dager siden skolen gitt over til digital opplæring. Undervisningen foregår på ulike måter. Noen ganger samles elevene sammen med kontaktlærer eller faglærer, og klassen/gruppen har videomøter/webinarer ut fra gjeldende timeplan. Andre ganger skal elevene jobbe selvstendig med oppgaver som lærerne legger ut på its. Elevene kan hele tiden kontakte faglærere og kontaktlæreren sin via melding på its, e-post eller andre avtalte kanaler.

Det er viktig at elevene følger opp skolearbeidet sitt, og holder kontakten med sine lærere/kontaktlærer. Hvis en elev blir forhindret fra å delta i opplæringen innen gitte frister, må vedkommende gi beskjed. Husk at skolearbeidet generelt og organiserte vurderingssituasjoner danner grunnlaget for at elevene kan få karakter i fagene. 

Vi oppfordrer elevene til å holde en normal døgnrytme, følge ordinær timeplan nå med digital opplæring og sørge for litt frisk luft og mosjon i løpet av dagen. Det kan oppleves vanskelig å være så mye hjemme, så ha sosial kontakt med andre gjennom nett eller telefon. 

Elevtjenesten på skolen er tilgjengelig på mail og telefon. 

Vi oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes råd og overholde pålegg og forbud. Takk til alle for god dugnadsånd og vilje til å få til opplæring digitalt! 


Publisert 18. mars 2020, oppdatert 18. mars 2020.