Korona: Litt informasjon om smitteverntiltak ved oppstart skoleskyss fra mandag 27. april

 • Av Inger Helen Wien

Med en gradvis gjenåpning av samfunnet, vil Ruter gå tilbake til tilnærmet vanlig rutetilbud fra mandag 27. april. Antall skoleskyssberettigede elever som faktisk vil benytte skoleskyss vil trolig være lavere i starten enn de som har fått innvilget skoleskyss, men kan øke gradvis i dagene og ukene etter mandag 27. april.

Råd om transport og skoleskyss i veileder fra FHI

Ruter følger til enhver tid Folkehelseinstituttets (FHI) planer for smittevern og beredskap, og vil gjøre tilpasninger i tråd med gjeldende anbefalinger for å opprettholde anbefalt avstand. FHI kom den 20. april med en veileder i smittevern for gjenåpning av skoler, for ungdomsskoler og VGO. Veilederen er også relevant for skoleskyss av elever i den videregående skole som starter 27/4.

I veilederen står det følgende om transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.

 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.

 • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.

 • Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte på annenhver plass i bussen. For eksempel kan det på en buss med fire sitteplasser per rad, sitte to ungdommer per rad med alternerende sitteplass vindu/midtgang. Elevene må holde minst en meters avstand mens de venter på bussen. Hyppig berørte flater i bussen (for eksempel håndtak eller lignende) bør rengjøres daglig.

Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

Smitteverntiltak på bussene

Ruter gjorde tidlig, sammen med våre operatører, flere smitteverntiltak for å redusere smittefare ombord. Det ble gjort både av hensyn til passasjerer og førere. Alle Ruters operatører skal følge retningslinjene fra FHI.

Disse tiltakene vil møte elevene som benytter skoleskyss:

 • Fremste dør på bussene er stengt for påstigning.

 • De to forreste seterekkene er avstengt for bruk, av hensyn til fører.

 • Det er ikke kontantbetaling om bord eller mulighet til å lese av skolekort.

 • Dørene på bussene åpnes av fører ved hver holdeplass.

 • Plakater henger om bord med FHIs rutiner om hånd- og hostehygiene.

 • Et opptrappet daglig renhold av transportmidlene, med ekstra renhold og desinfisering av kontaktflater som håndtak og gripeflater, samt knapper for å åpne dører.

  Tiltakene medfører noen nye reisevaner for elevene. For å bistå skolene med å imøtekomme anbefalingene for smittevern i veilederen, har Ruter utarbeidet noen reiseråd tilpasset elever som benytter seg av skolebuss til og fra skolen.

  Reiseråd for skoleskyss:

 • Følg myndighetens rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.

 • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen

 • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.

 • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.

 • Unngå å sette deg på de to forreste seteradene som er sperret av, av hensyn til fører.

 • Du og en annen elev kan sitte på samme seterad. Dere skal ha ett sete og gang mellom dere.

 • Du skal sitte på motsatt sete som det eleven foran deg gjør.

 • Husk å feste setebeltet.

 • Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpne-knappen.

 • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.

  Smitteverntiltak i spesialtransporten

  Et mindre antall elever i VG skole har rett på spesialtransport i forbindelse med skoleskyss. Disse fraktes med minibuss og taxi. Minibussene leies kun av Ruter, for å ha kontroll på hvordan de brukes.

  Følgende smitteverntiltak er gjort for spesialskyssen:

 • Det planlegges med et maksimumsantall i hver minibuss, som sikrer en meters avstand mellom elevene.

 • Ved behov for bruk av taxi, så vil antall elever begrenses slik at en meters avstand ombord overholdes.

 • Både minibusser og taxier skal ha tilgjengelig antibak eller tilsvarende for hyppig renhold.

  Alle foresatte som har barn som benytter spesialskyss, vil få tilsendt tilpasset informasjonsmateriell om hvordan spesialskyssen blir i perioden med restriksjoner på grunn av koronasituasjonen.


Publisert 24. april 2020, oppdatert 24. april 2020.