Korona: Informasjon fra Folkehelseinstituttet

  • Av Inger Helen Wien

På nettsiden til FHI står det:

Hittil er det svært få barn som har fått påvist covid-19. Hos de aller fleste er sykdommen mild.

Vi minner om hygienetiltak anbefalt av FHI:

Hygienetiltak

  • God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Det er viktig at skolens/barnehagens ledelse sikrer at barn/elever/ansatte er kjent med tiltakene under og har fått tilstrekkelig opplæring.
  • Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk/bleieskift, før og etter måltider og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales også å vaske hender når man kommer hjem. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ, hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.
  • Det anbefales å ha tørkepapir og håndvask-/desinfeksjonsmulighet lett tilgjengelig til bruk for barn/elever/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
  • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.
  • Renhold bør forsterkes, særlig med henhold på toaletter og vaskeservanter, dørhåndtak, trappegelendre, sportsutstyr, leker og andre gjenstander som hyppig berøres. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater, ellers anbefales god rengjøring med vanlige rengjøringsmidler.

 

Linken til FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/


Publisert 18. mars 2020, oppdatert 18. mars 2020.