Hva betyr i praksis overgang til digital opplæring?

 • Av Inger Helen Wien

Ved Ringerike vgs er det utarbeidet rutiner for overgang til digital undervisning, og de vil nå tre i kraft så lenge skolebygningene er fysisk stengt for ordinær undervisning.

Her er rutinene:

RUTINE FOR OVERGANG TIL DIGITAL UNDERVISNING, RINGERIKE VGS

 

Følgende tiltak iverksettes umiddelbart dersom skolen må gjennomføre digital undervisning som en følge av virusutbruddet våren 2020:

 

 • Alle elever og foresatte varsles via sms, og oppdatert informasjon legges ut på RIVS Info og skolens hjemmeside. Ansatte får informasjon på e-post.
 • Det publiseres en tidsplan for når elever kan komme og hente nødvendig utstyr (pc/lærebøker) på skolen. Dette skjer puljevis, slik at kun få elever gis tilgang til skolebyggene samtidig. 
 • Vi følger vanlig timeplan for elever/lærere, slik at fag og pausetider er som om det var vanlig klasseromsundervisning. 
 • Alle elever må være pålogget It’s Learning og Skype, samt ha lærebok tilgjengelig i undervisningstiden. Elever som ikke allerede har It’s Learning appen på mobilen, må installere denne.
  • Elever som evt. ikke har ordinær nett-tilgang hjemmefra må melde fra om dette til sin kontaktlærer, slik at det kan gjøres tilpasninger for disse (for eksempel hjemmearbeidsoppgaver og liknende som kan formidles via mobil)
 • Lærere kommuniserer digitalt med elevene, og det må gis tydelig informasjon via It’s Learning om hvordan undervisningen skal foregå. Her er det mange ulike muligheter, og hver enkelt faglærer vurderer hva som er mest hensiktsmessig i faget:
  • Dersom det skal gis undervisning via Skype, kalles alle elever inn til et felles Skype-møte. Læreren kan da snakke med elevene i sanntid og evt. holde faglige gjennomganger og presentasjoner i dialog med elevene.
  • I It’s Learning kan læreren lage og legge ut egne undervisningsvideoer og lydfiler med informasjon, i tillegg til skriftlige beskjeder og tilbakemeldinger til elevene. 
  • Lærer skal være tilgjengelig i hele undervisningstiden, også dersom elevene skal arbeide selvstendig med oppgaver eller liknende, slik at elevene kan ta kontakt og stille spørsmål. 
  • Ved bruk av chat (med enkeltelever eller en hel gruppe) brukes It’s Learning. 
 • Dersom det blir en lengre periode med digital undervisning vil ledelsen komme med ytterligere informasjon om vurdering i fagene. 

Publisert 12. mars 2020, oppdatert 12. mars 2020.