Fortsetter med trinnvis rullering på skolen ut skoleåret

  • Av Inger Helen Wien

Planene som er lagt tidligere om trinnvis rullering ut skoleåret ved Ringerike vgs  blir fulgt. Endringen for elever og lærere etter pinse er at fra 2. juni kan klasser/grupper ha undervisning på ett rom. Det er med andre ord ikke lenger nødvendig å dele klassen i to og ha undervisning i to rom samtidig.

I dag (29.5.) har rektor sendt ut følgende SMS til elever og foresatte:

Vi har valgt å holde fast på de eksisterende planene ut dette skoleåret på grunn av de ekstraordinære romutfordringene våre. Avgjørelsen er tatt i samråd med hovedverneombud og hovedtillitsvalgt.

Ved skolestart kommer vi til å ha vanlig oppstart for alle klasser.

Planene for neste uke legges ut på skolens hjemmeside (se saken: Plan for gjenåpning av skolen) og It`s Learning i løpet av dagen.

Ønsker alle en god pinse.

Vennlig hilsen

Bjørn Volleng

rektor


Publisert 29. mai 2020, oppdatert 29. mai 2020.