Elevene får tilbake innbetalinger fra avlyste skoleturer

  • Av Inger Helen Wien

Med umiddelbar virkning fra 10.mars innførte Viken tiltak etter "føre var"-prinsippet, og avlyste alle planlagte utenlandsturer. Det betydde reisestopp for både ansatte og elever, og alle utenlandsturer ved skolen vår ble dermed avlyst etter 10.mars.

I flere programfag var det bestilt og planlagt utenlandsturer, og elevene hadde betalt inn penger til turene gjennom dugnadsinnsats og bruk av egne midler.

Heldigvis får alle elevene tilbake pengene som er betalt for studieturene. Tilbakebetalingene har skjedd over noen dager. De siste elevene kan regne med å få beløpet overført sin konto i løpet av 21. april.

3IDA hadde planlagt en treningsleir i utlandet. Her jobbes det fortsatt med å få tilbakebetaling fra arrangøren. Skolen regner med at også denne saken løses raskt nå, slik at idrettselevene får tilbake innbetalt beløp snart.


Publisert 20. april 2020, oppdatert 20. april 2020.