Da klokka klang...

  • Av Inger Helen Wien

Rektor Bjørn Volleng og ass.rektor Mari Solheim ønsket alle elevene velkommen til skolestart i Hønefoss Arena. De la begge to vekt på hvor viktig trivsel er for læring, ba elevene stå på i skolehverdagen og at det er nulltoleranse for mobbing på Ringerikes vgs.

Mari har ansvaret for Vg3-trinnet, og minnet om at siste skoleår er et spennende og utfordrende år. Det er lov å ha det gøy i russetiden, men glem ikke skolen. Hun oppfordret også til å bli med i årets russerevy - enten på eller bak scenen. En fin arena til å bli kjent og få nye venner.

Første skoledag 19.08.19

Ikke bare elevene, men også kontaktlærerne er klare for et nytt skoleår.

Første skoledag 19.08.19

Rektor nevnte i talen sin til alle tre trinn at skolen har tre dyktige rådgivere, som elevene kan oppsøke etter behov. De heter Katrine, Janne og Hanne. Katrine og Hanne har kontor i Modul nord-bygget, mens Janne har sitt kontor i Paviljongen.

Første skoledag 19.08.19

Her er en gjeng fra Vg3, som er mer enn klar til å begynne på sitt siste år på Ringerike vgs.. Tilsammen er det nå ca 610 elever ved skolen.

Første skoledag 19.08.19

Første skoledag 19.08.19

Spennende å vente på opprop for Vg1-elevene. Rektor fortalte at ingen får lov til å bytte klasse de første 14 dagene. Han håpet alle kom til å få det bra i de nye klassene, og raskt bli kjent med hverandre og lærerne sine.

Elever og ansatte ved Ringerike vgs må i 1,5 år pendle mellom flere bygninger, fordi skolen i sentrum skal renoveres og nye bygg settes opp. Alle ser fram til årsskiftet 2020-21 da nye og flotte lokaler skal tas i bruk!


Publisert 19. august 2019, oppdatert 19. august 2019.