DKS-foredrag om skam, ære og sosial kontroll

  • Av Inger Helen Wien

Sammen med Sofia Nesrine Srour og Nancy Herz har Amina Bile skrevet en bok som heter Skamløs. Boka handler om sosial kontroll i minoritetsmiljøer i Norge. Alle tre har skrevet innlegg til norske aviser, og i mediene ble de etterhvert omtalt som "De skamløse jentene".

Boka handler om skam, ære og sosial kontroll. Det å føle skam er en kjip følelse. Amina oppfordret elevene til å komme med eksempler på skam, og spurte også om hva de la i æresbegrepet.

Flere kom med gode eksempler, og satte tydelig pris på den gode kontakten som oppstod mellom foredragholder og publikum.

DKS-litteratur 2020

Elever fra 1SSA og 1SSB fikk et godt utbytte av DKS-opplegget, og fikk med seg følgende gode råd på veien av Amina:

  • Krev å bli hørt
  • Krev å bli tatt på alvor
  • Vær hovedperson i ditt eget liv

 

I bokas forord står følgende:

DKS-litteratur 2020


Publisert 17. januar 2020, oppdatert 17. januar 2020.