Årets elevundersøkelse

  • Av Jan Karlengen

Skolen gjennomfører hvert år en elevundersøkelse for alle elever. I år skal den gjennomføres i uke 46-47, og undersøkelsen følges opp både på klasse- og skolenivå. Elevrådet er orientert, og vil bli aktivt involvert i oppfølging av undersøkelsen. 

Her finnes informasjon til elever og foresatte om undersøkelsen:

Info fra UDIR

Info på flere språk


Publisert 10. november 2019, oppdatert 10. november 2019.