Kurs for hørselshemmede elever

  • Av Inger Helen Wien

Her kommer informasjon om de neste kursene for hørselshemmet ungdom. Vi starter rett etter sommeren med sommerssamling før vi på høsten har både tinntiuskurs for unge og engelskkurs.

 

  • Sommersamling for unge i alderen 15-19 år. Dette er et årlig arrangement vi har i august. Litt kunnskap, refleksjon og masse sosialt samvær med bla.  Klatrepark og bowling  J

Les om samlingen her https://hlfbriskeby.no/sommersamling/

 

  • Tinnituskurs for unge i alderen 15-19 år. Dette er et 3-årig prosjekt finansiert gjennom ExtraStiftelsen. Helgesamlinger over to helger, overnatting på hotell i Drammensområdet. Dette er et kurs som har stor vekt på mestring av hverdagen med tinnitus og økt livskvalitet for deltakerne. Vi har også tatt inn yngre enn 15 år.  Les om kurset her https://hlfbriskeby.no/tinnituskurs-for-unge/

 

  • Engelskkurs for elever i videregående skole. Dette er et fagrettet kurs som har stor vekt på opplæringsmålene i muntlig engelsk. De siste årene har vi også åpnet opp for at 10. klasse elever kan delta på kurset. Les mer om kurset her: https://hlfbriskeby.no/elevkurs/

 

Det er enkel påmelding til alle arrangement (påmeldingsskjema på nettsiden), ingen krav til henvisning, og deltakelse er gratis (reise dekkes av den enkelte). Vedlagt ligger materiell til print, utdeling eller skjerm visning.  Fint om dere distribuerer denne informasjonen til ansatte, andre instanser eller aktuelle deltakere. På forhånd takk for hjelpen!

 

Ta gjerne kontakt.

 

 

Med vennlig hilsen

Inger Kristiansen

Rådgiver

Utadrettede tjenester

_______________________________

HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as

Ringeriksveien 77, 3402 LIER

E-post: inger.kri...@hlfbriskeby.no

Kontor:48954543 (ikke sms)

Mobil: 47977407

http://www.hlfbriskeby.no

 


Publisert 22. mai 2019, oppdatert 22. mai 2019.