Internasjonal dag med fokus på frihet

 • Av Inger Helen Wien

Inga S. Wicklund fra FN-sambandet fortalte elevene fra Ringerike vgs hva som skal til for å oppnå fred. Hun tok fram de fire punktene

 • menneskerettigheter
 • fred og sikkerhet
 • klima
 • bærekraftig utvikling

Hun stilte spørsmålene:

 • Hva er menneskerettigheter?
 • Hvem har ansvaret for at de blir fulgt?
 • For hvem gjelder de?

Inga gjennomgikk FNs historie, og fortalte elevene at det er en menneskerett å søke asyl.

Internasjonal dag 24.10.18

Årets OD-aksjon skal hjelpe palestinske ungdommer, så representanten fra FN-sambandet gjennomgikk i korte trekk konflikten mellom Israel og Palestina for elevene. Det var viktig å ha litt kjennskap til dette før filmen "Tårnet" ble vist.

Internasjonal dag 24.10.18

Årets OD-film var en animasjonsfilm, som handlet om en palestinsk storfamilie. Filmen tok opp de ulike skjebnene og historiene til familiemedlemmene, og om hvordan unge Wardi søkte for å finne håpet. Filmen er basert på ekte intervjuer og personer fra flyktningleiren Burj El Barajneh i Libanon. Fortsatt bor det 31.000 flyktninger i den leiren, som ble bygget i 1948 utenfor Beirut.

Internasjonal dag 24.10.18

I Metodistkirken ble Maria Saxegaard fra KFUK/M Global og OD sentralt presentert som foredragsholder. Hun holdt et engasjerende innlegg hvor hun begynte med å snakke om 17 år gamle Jarrah og hans skjebne. Det er skremmende at hans tilfelle ikke var spesielt og enestående. Hvert år fengsles hundrevis av ungdom fra 12 til 18 år fordi de har kastet stein eller postet ting på Facebook.

Internasjonal dag 24.10.18

Maria tok utgangspunkt i psykisk helse i Norge, hvor svært mange elever sliter med psykiske plager og har et høyt nivå av depressive symptomer. Dessverre har aldri flere ungdommer i vårt land vært ensomme som nå.

Den dyktige foredragsholderen trakk så paralleller til palestinsk ungdom, som lever opp med krigstilstander og konflikter som setter dype sår. Slike krigstraumer må behandles hvis de skal slippe å slite med det resten av livet.  Traumer og angst kan gi konsentrasjonsvansker som gjør det vanskelig å gå på skolen. Og, det er nettopp det OD i år handler om: FRIHET TIL Å LEVE.

Det betyr:

 • Frihet i hodet
 • Frihet fra diskriminering
 • Frihet til å påvirke

Maria Saxegaard fortalte elevene hva pengene fra årets OD-aksjon går til for at også palestinsk ungdom skal få en fremtid i frihet.

Internasjonal dag 24.10.18

Audun Bakkerud rundet av delen i Metodistkirken med å vise et intervju fra Palestina. Her kom det fram at det er vanlig med vold og besøksforbud i fengslene.

Internasjonal dag 24.10.18

På en dag som Internasjonal dag er skolen avhengig av gode hjelpere, her representert ved Martin og Bjørn - som rigger i stand lydanlegg til et foredrag på Hønefoss kino.

Skolen ønsker lykke til med OD-aksjonen, og takker alle som bidro til å gjøre Internasjonal dag så bra!


Publisert 25. oktober 2018, oppdatert 25. oktober 2018.