Helsesykepleier på Snapchat

  • Av Inger Helen Wien

Alle helsesykepleiere som jobber på ungdomsskole og videregående skole i Ringerike kommune har egen Snapchat. Vår helsesykepleier Anita H. Holtan har kodenavnet anitaha_rivs.

 Hva gjør helsesykepleier på Snapchat?

  •  Legger ut informasjon på Min Story om når hun/han er tilgjengelig på skolen.
  • Minner elevene på ulike happenings i regi av ungdomshelsetjenesten, f.eks. temakvelder på HFU, undervisninger, HFU sine åpningstider og lignende.

 Hva gjør IKKE helsesykepleier på Snapchat?

  • Helsesykepleier åpner- og svarer ikke på Snap fra noen. Snapchat vil kun bli brukt som en informasjonskanal.
  • Snapchat skal ikke bli brukt til å yte helsehjelp eller gi veiledning.  

 

Ønsker elever, foreldre eller lærere en samtale med helsesykepleier må dette avtales via andre kanaler, f.eks. It’s Learning (Anita Holtan), mail, SMS 97420343 eller ved å stikke innom kontoret.

 

Hvorfor Snapchat?

Sosiale medier er en god måte å skape kontakt på, og som etterspørres av ungdommen. Vi ønsker å være synlig og nå ut med informasjon til så mange ungdom som mulig.  

 

Legg oss til!  På Ringerike vgs: anitahs_rivs

 


Publisert 5. mars 2019, oppdatert 7. oktober 2019.