Formålet med Elevundersøkelsen

  • Av Inger Helen Wien

I uke 45 gjennomføres Elevundersøkelsen blant elevene på Ringerike vgs.

Formålet med undersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel.

Klikk på linken nedenfor så får du som foresatt/forelder litt mer informasjon om Elevundersøkelsen:

https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/informasjon-til-foreldre---elevundersokelsen-bokm-14.09.2017.pdf


Publisert 5. november 2018, oppdatert 5. november 2018.