En stolt gjeng med kursbevis for gjennomført kurs i SkoleVFL

  • Av Inger Helen Wien

Pedagogisk personale ved Ringerike vgs har i januar 2019 avsluttet et kurs gjennom Høyskolen i Innlandet med tema "Skolebasert vurdering for læring" (Skole VFL).

Et overordnet mål med kurset er at alle skal utøve en kollektiv vurderingspraksis, som er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling. Gjennom kurset, som har pågått i 1,5 år, har de ansatte jobbet både alene, i faggrupper og i tverrfaglige grupper med oppgaver knyttet til læreplanforståelse, målorientering, tidspunkt for underveisvurdering, feedback, elevinvolvering, læringsledelse og læring i nettverk. 

Skolens ledelse håper kurset har ført til refleksjon rundt vurderingsarbeidet, mer elevinvolvering, bedre kollegasamarbeid (også på tvers av fagseksjonene) og på sikt nå målet om en mer kollektiv vurderingspraksis. 


Publisert 11. februar 2019, oppdatert 11. februar 2019.