Ekskursjon til Oslo for 2SSA

  • Av Inger Helen Wien

Fredag 30. november var 2SSA på ekskursjon i Oslo sammen med faglærer i YFF-faget Line Kristiansen og faglærer i sikkerhetsfaget Britt Watne.

Klassen var på besøk hos Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og fikk informasjon og veiledning om hvordan søke lærlingeplass der.

 DSS har gode veiledere og instruktører. Her får lærlingene en teoretisk og praktisk innføring av sikkerhetsfaget – som ender opp i et fagbrev. (Se bilde fra info der lærlinger hos DSS fortalte oss om deres arbeidshverdag.) Lærlingene fortalte oss om en spennende og aktiv arbeidshverdag - hvor de får arbeidsfaring innen sikkerhet – i en statlig bedrift som bidrar til å verne om vårt demokrati.

 

Tekst og bilde: Britt Watne


Publisert 3. desember 2018, oppdatert 3. desember 2018.