Cedric videre i både Kjemi-OL og Fysikk-OL

  • Av Inger Helen Wien

Cedric Langeweg i 3STA har gått videre til 2.runde både i Kjemi-OL og Fysikk-OL. En prestasjon det står respekt av!

Dette innebærer at han er blant de 50 beste kjemielevene i landet. Kjemi-OL er en konkurranse for elever som tar kjemi på videregående, og da først og fremst kjemi 2.

Fysikk-OL er en tilsvarende konkurranse for fysikkelever i fysikk 2. Her utmerket han seg også!

Skolen gratulerer, og ønsker lykke til videre i konkurransene!

 

Tekst: Beate Hovde


Publisert 19. desember 2018, oppdatert 19. desember 2018.