Biblioteket på flyttefot

  • Av Inger Helen Wien

Hyllene på lesesalen er tomme. I løpet av helga eller begynnelsen av uke 8  tømmes lokalet for pulter og stoler. En epoke er over. Siste elev har brukt akkurat denne lesesalen. 

Mens alle venter på renovering av den gamle hovedbygningen og nye bygninger er innflyttingsklare, blir bibliotek og lesesal midlertidig flyttet til Eikli skole i Osloveien 2.

Bøker og utstyr fra bibliotekdelen blir pakket ned i løpet av uke 8, og flyttes etter planen torsdag eller fredag i den uken.

Så; fra uke 10 (etter vinterferien) tar Kari og Wenche imot elever og ansatte i lokaler i Eikli skole. De blide damene på biblioteket kommer til å bruke vinterferien til å komme i orden, slik at alt er på plass mandag 4.mars.


Publisert 15. februar 2019, oppdatert 15. februar 2019.