Utdanningsmesse for 10.klasse i Ringerike Kultursenter

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

Rådgiverne ved Hønefoss og Ringerike videregående skole kunne ønske 10. klassingene og deres foresatte velkommen til utdanningsmesse i Ringerike Kultursenter mandag 6. og tirsdag 7. november. 

Etter en velkomsthilsen fra rådgiver Ole Føli fra Hønefoss vgs, spilte elever fra musikklinjen ved Ringerike vgs en minikonsert for 10. klassingene og deres foresatte i Bassgarasjen.

Det svingte i Bassgarasjen da MUA-elevene satte igang, og publikum klappet i takt til musikken. Elever fra Medier- og kommunikasjon på Hønefoss vgs filmet konserten, og viste filmen direkte på storskjerm i lokalet til stor glede for de fremmøtte. Musikk og media har ved flere anledninger samarbeidet på denne måten til nytte og glede for begge parter.

Glade ambassadører fra 1MUA svarte på spørsmål fra musikkinteresserte ungdomsskoleelever. Musikk tilbyr et nytt hovedinstrument fra høsten 2018 - nemlig laptop. Flere ville gjerne høre litt om hva det inneholder, en spennende nyhet for ungdommen.

Utdanningsprogrammet musikk, dans og drama tilbyr en blanding av praktisk-utøvende fag og teoretiske fag, som gir elevene generell studiekompetanse.

I Bysalen Amfi ble ungdomsskoleelevene tatt godt imot av elever og lærere fra Service og samferdsel. Utdanningsprogrammet tilbyr yrkesfagopplæring, og fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer - fra salg til transport.

Idrettslinja på Ringerike vgs er veldig populær. Elever på idrett kombinerer trening/idrettsfag med teoretiske fag, som gir dem generell studiekompetanse.

Det største utdanningsprogrammet på Ringerike vgs er studiespesialisering. Elever som ønsker å studere videre ved universitet eller høgskole etter videregående opplæring bør velge studiespesialisering. Her kan elevene få spesiell studiekompetanse hvis de trenger det for å komme inn på studier som krever det.

På studiespesialisering er det to hovedområder:

1. Realfag

2. Språk, samfunnsfag og økonomi

Det var stor trafikk ved standen til studiespesialisering, og elever og lærere svarte så godt de kunne på alle spørsmålene.

Her er to blide representanter fra studiespesialisering.

Samarbeidet om en felles utdanningsmesse for 10. klasse med oversikt over tilbudene fra begge skolene begynte for flere år siden. Tilbakemeldingene fra ungdommene har hele tiden vært gode. Alle har sagt at det er fint med ei messe som viser totaltilbudet som finnes i Ringerike på videregående nivå. Derfor fylles Ringerike Kultursenter fra kjeller til loft hver høst  med stands. De er betjent med faglærere og videregående elever, som kan svare på spørsmål fra ungdomsskoleelevene.

Vi ønsker 10. klassingene lykke til med valget videre etter ungdomsskolen!


Publisert 7. november 2017, oppdatert 7. november 2017.