Underholdende skolevalgdebatt på Byscenen

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Inger Helen Wien

Det krever planlegging og god forberedelse for å avvikle en skolevalgdebatt med salen full av videregående elever og et panel med ni ungdomspolitikere. Mari Solheim og Markus Roland har jobbet med forberedelsene sammen med debattens ordstyrere. Ordstyrerne var elever fra Vg2 og Vg3. De heter Emilie Liknes, Inger Cecilie M. Schjetlein, Karianne K. Ohren, Karin S. Glesne og Tor Jørgen Kittilsland.

Ordstyrerne gjorde en meget bra jobb. De passet på at politikerne holdt tilmålt tid, og ikke minst minnet om hva spørsmålet eller saken handlet om hvis noen snakket om andre ting.

En forventningsfull gjeng med elever like før debatten starter. Hver stol i Byscenen ble opptatt, så oppslutningen om arrangementet var veldig god. Valgdebatten var obligatorisk for Vg2 og Vg3-elevene, mens elever på Vg1 kunne velge om de ønsket å delta.

Skolevalgdebatten ble åpnet med at en av ordstyrerne ønsket velkommen og fortalte om opplegget før hun ga ordet til første ungdomspolitiker.

Skolens egen elevrådsleder Erlend Haug satt i panelet for SV. De øvrige ungdomspolitikerne var Caroline Hoff (Høyre), Mats Skaar (Buskerud KrFU), Thomas Klingen (Fremskrittspartiet), Knut Skinnes (Senterungdommen), Bendik Thun (AUF), Tobias Handeland (Rød Ungdom), Simon Tobias Lund (Venstre) og Vilde Håvardsrud (Grønn Ungdom).

Både presentasjonen av partiene og debatten underveis ble preget av humor og artige replikker, noe publikum i salen viste å verdsette med latter og applaus. Blant sakene som ble tatt opp var selvfølgelig skolesaker som fraværsgrensen, helsesøstertjenesten og fravær ved kjøreopplæring. Det ble også stilt spørsmål om bruk av hijab, selvbestemt abort og endring av nåværende fraværsregel i skolen.

Etter debatten var det mulig for elevene i salen å stille spørsmål til ungdomspolitikerne, og flere benyttet anledningen til det.

På første rad satt flere ungdomspolitikere og fulgte med på debatten. Etter valgdebatten betjente de valgtorg i korridorene utenfor Byscenen.

Elevene strømmet ut av debattlokalet og inn i korridorene hvor de politiske partiene hadde valgtorg. Her ble det delt ut brosjyrer og godis for å lokke elevene bort til sin stand.

Lykke til på skolevalget! Vi oppforder alle til å bruke stemmeretten sin!


Publisert 30. august 2017, oppdatert 30. august 2017.